Energiapäällikkö on tulevaisuuden ammattilainen

8.9.2016 MariEMS-hankeryhmä Rauman satamassa

Energiapäällikön koulutusohjelmaa laaditaan parhaillaan Raumalla EU-rahoitteisen MariEMS-hankkeen tapaamisessa. Rauman Satama Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat hankkeen suomalaiset partnerit. Muut osallistujamaat ovat Iso-Britannia, Puola, Slovenia, Italia, Turkki ja Espanja.

Perjantaina 9.9. klo 12.00 järjestetään avoin seminaari aiheesta Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Seminaaria voi seurata suorana osoitteessa SAMK/HILL/WEBEX: https://hill.webex.com/join/hekoivi . Tallenteeseen pääsee myös myöhemmin hankesivun kautta: http://mariems.com/ .

Tulossa valmis koulutusohjelma

Merenkulku on keskeinen kuljetusmuoto maailmankaupassa, 90 % tavarasta kulkee meritse. Merenkulun päästöjen osuudeksi on laskettu 6 %. Jotta merenkulun merkittäviä ympäristövaikutuksia voidaan pienentää, tulee ympäristöosaamista parantaa koko merenkulku- ja satama-alalla.

Tähän tarpeeseen EU-rahoitteinen hanke MariEMS luo energiapäällikön koulutusohjelmaa. Projektiryhmä määrittelee koulutusohjelman laajuutta huomioimalla lait ja säädökset sekä ennakoidut tulevaisuuden vaatimukset. Tavoitteena on, että koulutusohjelma ja sen sähköinen työskentelyalusta ovat valmiina oppilaitosten käyttöön vuonna 2018.

Lue lisää hankkeesta (englanniksi): http://mariems.com/

KUVASSA projektiryhmä koolla Rauman satamassa 8.9.2016. Vasemmalta: Sauli Ahvenjärvi, SAMK; Martin Ziarati, C4FF, UK; Toni Haapanen, SAMK; Tiina-Maija Jääskeläinen, Port of Rauma; Enrico Rovida, TEAM SLR, Italy; Reza Ziarati, C4FF, UK; Esa Vuori, Port of Rauma; Tanja Angelova, Port of Rauma; Charlotte Banks, QinetiQ, UK; Anand Kunal, Southampton University, UK; German De Melo, UPC, Spain; Heikki Koivisto, SAMK; Tomaz Gregoric, Spinaker, Slovenia.