Huomioita ajonopeuksiin

Satama-alueella on viime aikoina havaittu holtittomuutta ajonopeuksissa ja siksi pyydämme kiinnittämään erityishuomiota nopeusrajoituksiin satamassa.

Nopeusrajoitukset:

Konttiterminaali 20 km/h

Hakunintie 40 km/h

Muut liikennealueet 30 km/h

Varovaisuutta tarvitaan etenkin rakennustyömaiden lähettyvillä. Vaikka konttilaiturin ensim-mäiset uudet osat otettiin jo käyttöön, jatkuvat rakennustyöt konttiterminaalin ympäristössä edelleen.

On selvää, että ajonopeus vaikuttaa merkittävästi satama-alueella liikkuvien ja työskentelevien turvallisuuteen. Kantakaamme siis yhdessä vastuuta siitä, että kukin voi työskennellä turvalli-sesti ja palata ehjänä kotiin joka päivä. Kiitos, kun välität!

Lisätietoja: Liikenne- ja turvapäällikkö Esa Vuori

Rauman Satama Oy puh. 050 303 9704