Investointityöt hyvässä vauhdissa

Rakennustyöt Rauman satamassa ja väylällä ovat olleet käynnissä nyt toista kuukautta ja molemmissa urakoissa syntyy jo näkyvää jälkeä.

Väyläsyvennyksessä on muun muassa louhittu väylän eri osia ja rakennettu hankkeesta syntyville massoille tarkoitettua Järviluodon läjitysallasta. Altaan etelän puoleinen penger onkin jo alkanut hahmottua.

Konttilaiturilla ensimmäiset elementtien pohjalaatat on valettu ja laiturin edustalla ruoppaus jatkuu pilaantuneiden maiden poistamisella. Petäjäksen alueella kalliopinta on puhdistettu ja louhinta aloitettiin viikon 24 lopulla. Pikapuoliin voidaankin aloittaa konttilaiturin edustan täyttäminen louhinnasta syntyvillä täyttömailla.