Kemikaali 2 -laiturin käyttökatko 4.9. - 17.9.2017

Port of Rauma Chemical Quay Rauman sataman kemikaalilaituri

Rauman sataman Kemikaali 2 -laituri on poissa käytöstä ajalla 4.9. - 17.9.2017 eli viikot 36 - 37. Tuolloin laituriin ei voida turvallisuussyistä vastaanottaa aluksia. Käyttökatko on välttämätön laiturin peruskorjauksen takia.

Kemikaali 2 -laiturin syventäminen ja peruskorjaus käynnistyivät toukokuussa 2017.
Urakka sisältää laiturirakenteiden korjaustöitä ja ruoppausta sekä louhintaa väylällä ja laiturin läheisyydessä. Hanke valmistuu suunnitelmien mukaan lokakuun puolivälissä. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 1,5 M€ ja sen urakoitsijana toimii Ab Tallqvist Infra Oy.

Pahoittelemme käyttökatkosta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Satamalakimies Mari Starck
Rauman Satama Oy
puh. 050 303 9708