KIINNITYS- JA IRROTUSTAPAHTUMAN TILAUS 1.11.2017 ALKAEN

Arvoisa asiakas,
Laivojen irrotus- ja kiinnitystapahtumien tilauskäytännöissä on ilmennyt vaihtelevuutta. Useissa tapauksissa erillistä tilausta kiinnitykseen ja irrotukseen ei ole tehty, vaan aluksen tilaama luotsiaika on toiminut ohjeistavana tilausaikana. Erinäisistä syistä kiinnityksen tai irrotuksen aika ei ole aina toteutunut luotsiajan mukaan tehdyn tilauksen mukaisesti, jolloin valmiudessa olleen henkilökunnan kustannukset ovat jääneet Rauman Satama Oy:n kan-nettavaksi. Palveluhinnaston mukaista odotusrahaa ei yleensä ole peritty.
Rauman Sataman hinnaston kohdassa 6.1. on määritelty seuraavasti:
Kiinnitys ja irrotus tulee tilata satamavalvonnasta vähintään kaksi tuntia ennen toivottua kiinnitys- tai irrotusaikaa.

Lue lisää täältä