Konttilaiturin laivaliikenteessä erityisjärjestelyjä viikoilla 43-46 (Päivitetty 25.10.2016)

Konttilaiturin laajennushankkeessa aloitetaan tulevan laiturin pohjan lopullinen tasaus viikolla 43 ja elementtien asennus viikolla 44. Tästä syystä konttilaiturin laivaliikenteessä on rajoituksia 24.10.2016 alkaen. Rajoitukset kestävät arviolta neljä viikkoa, viikon 46 loppuun asti.

Vielä tämän viikon ajan (vko 43) yli 155 m laivat voivat vielä tulla konttilaituriin.  Viikoilla 44-45 konttilaituriin tulevien laivojen koko on rajoitettu 155 metriin (säävaraus). Yli 155 metristen alusten tulee sopia kiinnittymisestä RORO-laitureihin operaattorin kanssa.

Laivojen omien potkurilaitteiden käyttö konttilaiturissa on sallittu keskiviikkoon 26.10. asti, jonka jälkeen niiden käyttö ohjauspotkurilaitteita lukuunottamatta on kielletty viikolle 46 asti (säävaraus).

Viikoilla 44-46 alusten pääpotkureita ei saa käyttää alueella, joka on n. 50 metriä nykyisestä laiturista länteen ja 20 metriä laiturilinjasta pohjoiseen. Alusten on tästä syystä käytettävä hinaajaa avustamaan konttilaituriin saapumista ja lähtemistä. Ohjailupotkureiden käyttö on kuitenkin sallittu.

Pahoittelemme töistä aiheutuvia häiriöitä.

Lisätietoja:    Esa Vuori, puh 050 303 9704, esa.vuori@portofrauma.com, Liikenne- ja turvapäällikkö, Rauman Satama Oy