Muutoksia öljyisen jätteen vastaanottomaksussa Rauman satamassa

Rauman Sataman öljyisen jätteen käsittelyn alihankkija on asetettu konkurssiin ja näin ollen tehtävään on valittu uusi kumppani. Muutoksen myötä öljyisen jätteen käsittelyn kustannustaso on nousseet merkittävästi.

Kasvaneiden kustannusten myötä Rauman Satama Oy muuttaa öljyisen jätteen vastaanottomaksua 1.7.2015 alkaen. Uusi veloitus on 0,14 euroa per nettotonni.

Delete Oy huolehtii jatkossa Rauman sataman öljyisen jätteen vastaanottamisesta ja tilauskäytäntö pysyy ennallaan.

Lisätietoja:
Esa Vuori
Liikenne- ja turvapäällikkö
Rauman Satama Oy
esa.vuori@portofrauma.com