Rauman meriväylähake, Iso Järviluodon läjitysaltaan rakentaminen, time lapse

Rauman meriväylähankkeen aikana Rihtniemen väylän kulkusyvyys tullaan kasvattamaan 12,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi.
Väylältä ruopattavat puhtaat massat sijoitetaan Iso Järviluodon edustalle hankkeen aikana rakennettuun läjitysaltaaseen.

Videon voit käydä katsomassa täältä.