Rauman satama lisätään 1.7.2018 alkaen sisäministeriön liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun asetukseen

Rajoitusten tarkoituksena on turvata kohteessa tapahtuvaa toimintaa tai siellä olevaa omaisuutta tai suojata ulkopuolisia ja kohteessa oleskelevia ihmisiä. Liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaiset kohteet ovat usein turvallisuudelle hyvin vaarallisia ja niillä liikkuminen edellyttää alueen perusteellista tuntemista. Asetuksessa edellytetään, että rajoituksen alainen kohde merkitään selkeästi ja tarvittaessa aidataan käyttötarkoituksen kannalta keskeisimmät alueet.

 

Sisäministeriön tiedote asiasta:

https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusia-kohteita-sisaministerion-liikkumis-ja-oleskelurajoituksista-annettuun-asetukse-1