Rauman Satama Oy sai valtakunnallista tunnustusta työturvallisuudesta

Rauman Satama Oy on saavuttanut vuonna 2014 Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tason arvioinnissa luokan II - "Kohti Maailman Kärkeä". Luokitus on myönnetty Nolla tapaturmaa -foorumin jäsentyöpaikalle, jonka työturvallisuus on maailman kärkitasoa.

Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen. Jäsenyrityksiä foorumissa on n. 350 kpl. Rauman Satama Oy liittyi foorumiin joulukuussa 2014. Rauman seudulta muita edustettuja yrityksiä ovat mm. Oras, UPM, TVO, Posiva, Forchem. Suomen muista satamista Helsinki on jäsenenä.

Tasoluokituksen vuoden 2014 toiminnasta sai 37 työpaikkaa:

  • taso I sai 16 työpaikkaa

  • taso II sai 12 työpaikka, tämä oli meidän luokitus

  • taso III sai yhdeksän työpaikkaa