Rauman Sataman vuoden 2014 konttiliikenne jälleen ennätystasolla - Kokonaisliikenne kuitenkin pienessä laskussa

Vuonna 2014 kuljetettiin Rauman sataman kautta ennätykselliset 278 000 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 7,4 prosentin kasvua vuoteen 2013 verrattuna. Konttiliikennemäärä oli sataman suurin kautta aikain ja ylitti sataman aikaisemman ennätyksen vuodelta 2013 noin 19 000 konttiyksiköllä. Viime vuonna Rauman sataman kokonaisliikenne oli yhteensä 5,52 milj. tonnia, jossa on vähennystä 5,3 prosenttia edelliseen vuoteen 2013 verrattuna. Tavaralajeista eniten vähenivät sellun ja paperin vientikuljetukset sekä raakapuun ja kaoliinin tuonti. Viljan ja sahatavaran vienti sekä sellun ja nesteiden tuonti olivat sen sijaan kasvussa.

Laivoja satamassa kävi vuoden 2014 aikana yhteensä 1117 kappaletta (- 7,1 %), joiden yhteinen vetoisuus oli 5,0 milj. nettotonnia (- 1,8 %). Satamaliikenteestä vientiä oli 3,88 milj. tonnia (-2,1 %), tuontia 1,58 milj. tonnia (- 12,2 %) ja kotimaan liikennettä 0,06 milj. tonnia (+66,1 %).

"Satamaliikenne sujui Raumalla varsin mukavasti loppukesään asti, mutta yleisen taloudellisen tilanteen nopea synkkeneminen syksyllä heijastui myös tavarakuljetuksiin. Paperiteollisuudesta tulleet huonot uutiset vaikuttavat jatkossa satamaliikenteen kehitykseen," toteaa Hannu Asumalahti. "Näyttää siltä, että alkaneen vuoden kuljetusmäärät jäävät jonkin verran kulunutta vuotta alhaisemmalle tasolle. Konttiliikenteen hyvä vire näyttäisi kuitenkin jatkuvan. Satamayhtiö varautuu tähän aloittamalla konttiterminaali-investoinnit heti lupien tultua lainvoimaiseksi. Rauman sataman kilpailukykyä parantaa myös Rauman väylän syvennyshanke, joka toteutetaan yhdessä Liikenneviraston kanssa ja joka alkanee vuonna 2016."

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, puhelin 050-303 9700.