Rauman sataman vuoden 2015 kokonaisliikenne pienoisessa kasvussa - konttiliikenne laski kuitenkin hieman

Vuonna 2015 Rauman sataman kokonaisliikenne oli yhteensä 5,74 milj. tonnia, jossa on Lisäystä 2,2 prosenttia edelliseen vuoteen 2014 verrattuna. Tavaralajeista eniten kasvoivat paperin, sellun ja sahatavaran vientikuljetukset sekä raakapuun ja metallien tuonti. Kappaletavara ja nestekuljetukset olivat sen sijaan hienoisessa laskussa. Viime vuonna kuljetettiin Rauman sataman kautta 263 000 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 5,5 prosentin vähennystä vuoteen 2014 verrattuna, mutta on kuitenkin sataman toiseksi suurin konttimäärä kautta aikain. Konteissa kuljetetun tavaran määrä oli 2,07 Mt (-4,2 %).

Laivoja satamassa kävi vuoden 2015 aikana yhteensä 1 139 kappaletta (+ 2,0 %), joiden yhteinen vetoisuus oli 5,08 milj. nettotonnia (+1,3%). Satamaliikenteestä vientiä oli 3,98 milj. tonnia (+2,4 %), tuontia 1,69 milj. tonnia (+1,4 %) ja kotimaan liikennettä 0,07 milj. tonnia (+11,4 %).

"Tässä taloudellisessa tilanteessa kokonaisliikenteen muutaman prosentin kasvua voidaan pitää todella positiivisena asiana", toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. "Konttiliikenne notkahti hieman, mutta pysyi edelleen korkealla tasolla. Notkahdus ei niinkään johtunut kysynnän puutteesta vaan alkuvuonna 2015 olleesta konttipulasta. Tilanne onneksi korjautui loppuvuotta kohti. Vuosista 2016-17 tulee Raumalla suurten satamainvestointien aikakausi. Yhteensä noin 65 miljoonan rakennushankkeet eli konttiterminaalin laajentaminen ja Rauman väylän syventämien luovat oivat edellytykset satamatoiminnan kehittymiselle Raumalla."

Liikennetilasto 1.1.-31.12.2015
Satamaliikenteen kehitys 1991-2015