Ruoppaus- ja louhintatyöt haittaavat liikennettä satama-altaassa – aiemmasta aikataulusta poiketen Petäjäksen irtolastilaituri poissa käytöstä 6.-11.10.2017

 

Rauman meriväylän syventämistä koskevaan urakkaan liittyvät satama-altaan ruoppaus- ja louhintatyöt tehdään viikoilla 40-42. Työn kokonaiskestoksi on arvioitu n. 16 vuorokautta. Työt aiheuttavat rajoituksia Petäjäksen irtolastilaiturin liikenteeseen ja tulevat todennäköisesti jonkin verran haittaamaan myös muuta liikennettä.

Wasa Dredging Oy Ltd on aloittanut ruoppaus- ja louhintatyöt kontti- ja irtolastilaiturien edustalla satama-altaassa pehmeiden maiden ruoppauksella ja perjantaina 6.10.2017 aloitetaan irtolastilaiturin edustalla tehtävät louhinnat. Ensimmäinen räjäytys tehdään klo 16 jälkeen illalla. Louhinnan ja louheen ruoppauksen arvioitu työnkesto on (aikaisemmin ilmoitetusta poiketen) 6.-11.10.2017, jonka ajan irtolastilaituri on poissa käytöstä. Jäljellä olevat massat ruopataan viikkojen 41-42 aikana.

Satama-altaassa työskentelevä lautta pystyy väistämään laivaliikennettä lukuun ottamatta ajanjaksoa 6.-11.10.2017, jolloin louhinnat ovat käynnissä.

Louhinta-alue on rajattu kahdella väliaikaisella viitalla. Konttilaiturin edustalla oleva työnaikainen pohjoisviitta poistetaan ennen irtolastilaiturin väliaikaisten viittojen asen-nusta. Konttilaiturin puolelle jää väliaikaisen viitoituksen aikana n. 65-70 metriä va-paata tilaa. Viitoituskartta on tiedotteen liitteenä. Töiden aikana pyydetään välttämään irtolastilaiturilla oleskelua. Pidempiaikaisesta oleskelusta irtolastilaiturilla pyydetään informoimaan satamavalvontaa. Räjäytysten aikana laiturialueilla ja alusten kannella oleskelu on kielletty. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä.

Pahoittelemme töiden aiheuttamaa häiriötä.

Lisätietoja:

liikenne- ja turvapäällikkö Esa Vuori, p. 050 303 9704

ruoppausurakan päävalvoja Jarno Lähdeviita, Ramboll, p. 040 5144914