Suomen Viljava rakentaa uuden laivalastauslinjan

Suomen Viljava investoi Rauman satamaan uuden laivalastaimen

Suomen Viljava on julkistanut uuden investoinnin Rauman satamaan. Uuden laivalastaimen rakentaminen käynnistyy marraskuussa . Investoinnillaan Suomen Viljava hyödyntää Rauman sataman vuoden 2017 loppuun mennessä syventyvää 12 metrin väylää. Syvemmän väylän ja uuden lastaimen ansiosta Raumalla voidaan lastata jopa Panamax-luokan viljalaivoja.

Töiden aikataulu

Vanhan laivalastauslinjan purkamiseen ja uuden rakentamiseen on varattu noin 8 viikkoa marraskuun alusta lähtien. Rakennustöiden aikana laivalastain ja rantakuljetin eivät ole käytössä. Laivalastaimen kasaus tehdään puolestaan kesällä 2017 ja kahden kuukauden aikana. Uusi lastain on käyttökunnossa syksyllä 2017.

Tehoja viljalaivojen lastaukseen

Suomen Viljavan mukaan lastaustehot nousevat jatkossa kauralle 500 tonniin tunnissa. Laivojen lastaustehojen noustessa aluksien satamassaolo lyhenee merkittävästi, mikä tuo asiakkaille kustannussäästöjä. Tämän lisäksi viljan vastaanotto tehostuu, kun laivat saadaan maailmalle huomattavasti nopeammin ja kaikki elevaattorit saadaan viljan vastaanoton käyttöön.

Turvallisuutta kiinnityksiin

Myös viljan lastauksen turvallisuus paranee syksyn 2016 aikana toteutettavan tihtaalin eli laiturinjatkeen ansiosta. Rauman Satama Oy:n toteuttaman rakennettavan uuden tihtaalin myötä isojen laivojen kiinnitykset laituriin ovat turvallisempia ja mahdolliset haalaukset lastauksen aikana vähenevät. 

Lisätietoja: Suomen Viljava Oy