Suurinvestointien ensimmäiset osat valmiina. Uutta konttilaituria otettu käyttöön.

Port of Rauma Rauman satama Konttilaituri Konttiterminaali Investoinnit

Työt etenevät Rauman sataman konttiterminaalissa ja irtolastialueella. Maanantaina 14.8.2017 otettiin käyttöön uutta konttilaituria noin 60 metriä. Loppuvuoden aikana laituria pidennetään vielä 520 metriin. Elokuun alussa valmistui myös irtolastilaiturin turvallisuutta parantava laiturijatke.

”Otamme uutta laiturilinjaa ja uusia kenttäalueita käyttöön tyytyväisin mielin. Uudet alueet tehostavat laiturioperointia, kun konttipukkinostureilla päästään käsittelemään laivoja pisimpienkin alusten osalta koko laivan pituudelta” korostaa Euroports Rauma Oy:n tuotantojohtaja Juha Rehmonen. ”Laiturialueella on nyt vihdoinkin riittävästi tilaa myös maapuolen operointiin.”

Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti iloitsee tilanteesta: ”Urakka on edennyt sujuvasti ja turvallisesti ja nyt saatiin valmiiksi urakan hankalin osa eli uuden ja vanhan laiturin yhdistäminen. Satamaliikenteen kannalta merkittävää on tietenkin se, että olemme saaneet valmiiksi alueita, joista sataman asiakkaat pääsevät hyötymään saman tien. Vuonna 2017 liikennemäärät ovat Raumalla olleet mukavassa kasvussa, joten sataman investoinnit alkavat valmistua otolliseen aikaan.”

Laajennushanke käynnistyi keväällä 2016 ja pääosa laajennushankkeen kohteista valmistuu vuoden 2017 aikana. Pääurakoitsijana toimii Destia ja kokonaisurakan arvo on noin 25M€. Urakassa pidennetään ja syvennetään konttilaituria ja irtolastilaituria sekä rakennetaan uusia alueita konttitoimintoihin. Loppuvuoden aikana valmistuu myös Rauman 12 metrin väyläsyvennys, jota toteutetaan paraikaa yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.

Katso tuoretta videokuvaa konttilaiturilta, suora linkki: https://youtu.be/3jISrhCJ788.

Lisätietoja:             toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, Rauman Satama Oy, puh 050 303 9700