Tiedote: Varovaisuutta Petäjäksen viljalaiturin jatkeen läheisyydessä

 

Rauman sataman Petäjäksen vilja-/irtolastilaituria ollaan pidentämässä. Laiturijatkeen eli tihtaalin rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja alusten tulee noudattaa erityistä varovaisuutta tihtaalityömaan läheisyydessä.

 

Tihtaaliin ei voi vielä kiinnittyä eikä alukset saa nojata siihen. Laivat voivat kiinnittyä ainoastaan Petäjäksen nykyiseen vilja-/irtolastilaituriin.

Laiturin jatkeen valmistumisesta ja käyttöönottamisesta tiedotetaan käyttäjiä myöhemmin.

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Timo Metsäkallas, 050 303 9706