Työntäyteinen vuosi 2016 Rauman satamassa

Port of Rauma Rauman Satama December 2016

 

Konttiterminaalin laajennus ja väyläsyvennys edistyivät

Rauman satamassa käynnistyi 1.4.2016 yli 60 M€ investoinnit. Kuluvana vuonna satamassa onkin louhittu, ruopattu, läjitetty ja valettu. Työt jatkuvat molemmissa hankkeissa vuonna 2017. Tutustu hankkeisiin tuoreiden urakkavideoiden kautta:

KONTTITERMINAALIN LAAJENNUS V. 2016 (video)

RAUMAN MERIVÄYLÄHANKE, RIHTNIEMEN VÄYLÄN SYVENNYS (video) 

Konttiterminaalin laajennus

Konttiterminaalin laajennushankkeessa työt jatkuvat yli vuodenvaihteen konttilaiturin edustalla. Käynnissä on pohjan sekä alustan tasaustyöt sekä elementtien asennus ja työt jatkuvat niin kauan kuin jäätilanne sallii. Uudelle laiturilinjalle asennettavia elementtejä on kokonaisuudessaan yhteensä 70, joten vipinää hankkeessa riittää.

Hankkeeseen kuuluu myös louhintatyöt Petäjäksen alueella.  Louhinnasta on tällä hetkellä valmiina noin 80 %. Louhinta ja louheenajo jatkuu yli vuodenvaihteen. Töiden valmistuttua alueelle saadaan lisätilaa noin 2 ha verran.

Lisätietoa KONTTITERMINAALIN HANKESIVUILTA .

Väyläsyvennys

Rauman meriväylähanke on edennyt sujuvasti koko vuoden 2016 aikana. Louhintatyöt väylällä ovat päättyneet tältä vuodelta ja jatkuvat taas keväällä. Pehmeiden massojen ruoppaus jatkuu yli vuodenvaihteen ja niitä tehdään säiden salliessa koko talven. Joulutaukoa väylätöissä pidetään 22.-27.12.2016.

 

Kuluvan rakennuskauden aikana väylältä on ruopattu urakkaan kuuluvat pilaantuneet sedimentit ja louhittu suurin osa kallioalueista. Lisäksi pehmeiden maamassojen ruoppaus on aloitettu. Yksi suuri välitavoite saavutetaan, kun Järviluodon läjitysallas valmistuu vuoden loppuun mennessä. Merkittävä asia on myös se, että alusliikenne väylällä on jatkunut sujuvasti väyläurakan rinnalla.

 

VÄYLÄN HANKESIVUILTA voit tarkistaa muun muassa, missä ruoppauskalusto työskentelee juuri nyt.