Uudella sammutusvesijärjestelmällä entistä turvallisempi satama

Rauman Satama Oy:n tuorein 3,3 miljoonan euron investointi, sammutusve-sijärjestelmä, otettiin käyttöön 16.10.2015. Järjestelmä palvelee satama-alueen nesteoperaattoreita, joiden tulee osaltaan varmistaa asianmukainen valmius mahdollisia vaaratilanteita varten. Sammutusvesijärjestelmää käyte-tään yhteistyössä Pelastuslaitoksen ja alueen yritysten kanssa, millä turvataan tehokas toiminta mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Investointi toteutettiin yhteistyössä Rauman Satama Oy:n ja alueen nesteope-raattoreiden kanssa. Yhteistyöllä saavutettiin merkittävä kustannussäästö. Uuden järjestelmän myötä alue täyttää tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset ja antaa hyvän pohjan nesteliikenteen kehittämiselle Rauman satamassa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Hannu Asumalahti
Rauman Satama Oy
Puh. 050 303 9700

Tekninen johtaja Timo Metsäkallas
Rauman Satama Oy
Puh. 050 303 9706

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.