RAUMAN SATAMALIIKENNE REIPPAASSA KASVUSSA VUONNA 2017

”Satamaliikenne oli alkuvuonna 2017 edellisen vuoden tasolla, siirtyi kasvun tielle keväällä ja hyvä vire jatkui vuoden loppuun asti ”, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ” Yleinen taloudellinen tilanne avitti vientiä yleisesti ja erityisesti konttiliikennettä. Konttiliikenteessä vuosi 2017 oli Rauman toiseksi paras kautta aikain.”

Vuonna 2017 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,94 milj. tonnia (+6,3 %) tavaraa ja 274 000 konttiyksikköä (TEU) (+7,0 %). Satamaliikenteestä vientiä oli 4,19 milj. tonnia +9,3 %), tuontia 1,71 milj. tonnia (-1,0 %) ja kotimaan liikennettä ainoastaan 0,04 milj. tonnia. Laivakäyntejä oli 1110 kappaletta, joka oli 35 enemmän kuin vuonna 2016.

Positiivisia kasvulukemia oli erityisesti viennissä, nesteiden, sahatavaran, paperin, kappaletavaran ja viljan kuljetusmäärät lisääntyivät selvästi. Tuntipuolella sellun, kappaletavaran ja öljytuotteiden laivaukset olivat kasvussa. Suurimmat pudotukset olivat sellun viennissä sekä raakapuun ja metallien tuonnissa.

”Vuonna 2017 merkittävintä Rauman satamassa oli yhteensä 42 milj. € väyläinvestoinnin valmistuminen ja 25 milj. € konttilaituri-investoinnin eteneminen lähes valmiiksi. Koko Suomen ulkomaankauppaa hyödyttävissä hankkeissa syvennettiin Rauman syväväylää 12 metrin kulkusyvyyteen sekä laajennetaan nykyistä konttiterminaalia. Syvennetty 12 metrin väylä ja uudistettu 0,5 miljoonan konttiyksikön (TEU) konttiterminaali antavat Rauman satamalle hyvät eväät vastata satamapalvelujen kasvavaan kysyntään heti vuoden 2018 alkupuolella.”