Medialle

Kulku satama-alueelle

Median edustajille pyritään mahdollisuuksien mukaan takaamaan pääsy Rauman satama-alueelle. Poikkeavat tilanteet ja niiden selvittäminen saattavat estää luvan myöntämisen.

Kulkulupa satama-alueelle

Halutessaan päästä satama-alueelle median edustajien tulee ottaa yhteyttä liikenne- ja turvapäällikköön (+358 (0)50 303 9704) tai, ellei häntä tavoiteta, satamatoimistoon (+358 (0)2 83711). Luvan myöntäjä ilmoittaa asiasta sataman pääportin infoon, jossa median edustajalle tehdään kulkulupa hänen tullessaan satamaan. Lupa ei kuitenkaan oikeuta vierailemaan satama-alueen yrityksissä tai kuvaamaan niiden alueella, vaan siihen tarvitaan ko. yritysten lupa.

Luvat satamassa toimivien yritysten alueelle

Satama-alueen yritykset myöntävät kulkuluvat median edustajille halutessaan kutsua heidät yritykseensä tai yrityksensä alueelle. Tällöin tulee ottaa yhteyttä suoraan ko. yritykseen.

Valokuvaus, videointi sekä lennättäminen

Valokuvaus, videointi sekä lennättäminen satama-alueella on sallittu vain Rauman Satama Oy:n myöntämällä luvalla. Ohjeen kuvaamiseen sekä lupalomakkeen löydät täältä.

Erikoistilanteet

Median edustajille ei myönnetä lupaa mennä satama-alueelle, mikäli

- satama-alueella on tapahtunut onnettomuus,

- käynnissä on laajempia viranomaistoimia,

- viranomaiset ovat pyytäneet, että median edustajia ei päästettäisi alueelle,

- sataman portille on ilmoitettu jostain satama-alueella poikkeavasta tilanteesta, jota vielä selvitetään tai

- porttihenkilökunnalla on muuten tieto poikkeavasta tilanteesta alueella.

Portin henkilökunta pyrkii mahdollisimman nopeasti selvittämään kuka on henkilö, jolta voi kysellä lisätietoja asiasta ja milloin kulkulupia voidaan myöntää.

Rauman Satama Oy:n edustaja tai viranomainen antaa tarvittaessa tiedotteen medialle alueellaan tapahtuneista poikkeavista tilanteista.