Töissä satama-alueella

Turvallisuusperehdytys

Kattavat ohjeet satama-alueelle saapumiseen sekä turvalliseen liikkumiseen ja työskentelyyn satama-alueella saat turvallisuusperehdytyksestä. Jokaista satama-alueella liikkuvaa kehotetaan suorittamaan perehdytys oman ja muiden turvallisuuden lisäämiseksi. Perehdytyksen kesto on n. 10 min ja sen voit suorittaa myös asiakastietokoneella sataman pääportin aulassa.

Satama-alueen yritysten vastuut

Satama-alueella toimivien yritysten, niiden henkilöstön sekä yrityksen vierailijoiden tulee noudattaa Rauman Satama Oy:n turva- ja turvallisuusohjeistusta, satamajärjestyksen määräyksiä, Rauman Satama Oy:n toiminnallisen ympäristöluvan ehtoja ja määräyksiä sekä muita Rauman Satama Oy:n antamia ohjeita ja määräyksiä. Henkilöstön, vierailijoiden ja alihankkijoiden perehdyttäminen on isäntäyrityksen/työn tilaajan vastuulla. Jokaisen satama-alueen yrityksen tulee luoda yritykselleen turvallisuussuunnitelma, joka sisältää mm. ohjeet työntekijöiden työturvallisuudesta, heidän riittävästä turvallisuusperehdytyksestä sekä toimimisesta hätätilanteessa. Satama-alueen yhteisiä turvallisuusasioita käsitellään vähintään kahdesti vuodessa kokoontuvassa työturvallisuusryhmän kokouksessa Rauman Satama Oy:n johdolla.

Urakoitsijat

Satama-alueella suoritettaviin töihin saatetaan vaatia erillinen lupa. Varmista toimeksiantajaltasi tarkemmat ohjeet työhösi liittyen. Lupa tai ilmoitus Rauman Satama Oy:lle vaaditaan esimerkiksi sukellukseen tai vedenalaisiin töihin sekä tulitöihin, joista ohjeet löytyvät kohdasta Lomakkeet.

Kulkulupa ja käynti satamaan

Satama-alueella liikkuminen on sallittu vain Rauman Satama Oy:n tai sen valtuuttaman tahon myöntämällä kulkuluvalla. Pyydä kulkulupa yrityksestä, johon olet tulossa asioimaan.

Satamaan pyrkivien henkilöiden on pyydettäessä voitava esittää henkilöllisyystodistus ja syy satamakäyntiinsä. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty. Rauman satamassa on käytössä hajautettu kulunvalvontajärjestelmä, eli satama-alueella olevat yritykset vastaavat itse kulkulupatietojen ajan tasalla pitämisestä kulunvalvontajärjestelmässä. Kulkuluvan haltija on vastuussa omasta kulkuluvastaan ja se voidaan evätä tai peruuttaa tapauskohtaisesti joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Tähän voi johtaa esimerkiksi kulkuluvan väärinkäyttö tai turvallisuus-, nopeus- ja pysäköintimääräysten laiminlyönti.

Ajoneuvolla on oltava rekisterinumeroon perustuva kulkulupa sekä ajettaessa satamaan että sieltä ulos. Jos kulkulupaa ei ole, liikennevalot ohjaavat vihreällä nuolella vasemmalle, jolloin on ilmoittauduttava ja haettava kulkulupa pääportin infosta.

Mikäli henkilöllä ei ole kulkulupaa, kehotetaan häntä ensin soittamaan vierailemaansa yritykseen ja pyytämään kulkulupaa. Jos yritys kieltäytyy luvan tekemisestä, henkilö ei pääse satama-alueelle, sillä jokaisella satamaan tulijalla tulee olla kulkulupa ja yhteyshenkilö, joka vastaa vierailusta. Jos yritys ilmoittaa ottavansa henkilön vastaan ja pyytää portin henkilökuntaa tekemään luvan, siitä peritään erillinen maksu vastaanottavalta yritykseltä. Sataman porteista kulkeminen ilman kulkulupaa on lain vastaista. Luvattomasta kulkemisesta huomautetaan ja ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille.

Kaikkien alukselta tulevien/alukselle menevien henkilöiden on ilmoittauduttava pääportin infossa, ellei heillä ole vakituista kulkulupaa. Ilmoittautuessa tulee esittää henkilöllisyystodistus. Pääportilla tarkastetaan henkilön nimi alukselta lähetetystä listasta ja annetaan sen perusteella kulkulupa. Vierailijan tulee pystyä osoittamaan henkilö, jota on menossa tapaamaan. Mikäli ennakkoilmoitusta ei ole, otetaan yhteyttä alukseen tai laivan asiamieheen.

Ajoneuvot
Pääportin tunnistuspisteellä ajoneuvon tunnistaminen tapahtuu rekisterikilvestä. Parhaiten tunnistus onnistuu puhtaasta kilvestä, joten puhdista rekisterikilpi ennen tunnistuspisteelle ajamista etenkin talvella lumiseen aikaan. Jos rekisterikilven puhdistuksen jälkeenkään sisäänpääsy satama-alueelle ei onnistu, aja pääportin pysäköintialueelle ja ota yhteys pääportin infoon.

Polkupyöräilijät
Käytyäsi ilmoittautumassa pääportin infossa, siirry henkilöportille ja odota kunnes portti avataan infosta (portista kuuluu naksahdus, kun lukitus vapautuu). Laita polkupyörän eturengas kouruun. Portti avautuu automaattisesti tunnistaessaan kourussa metallin. Toinen puoli portista on työnnettävä auki käsin.

Jalankulkijat
Jalankulkijoiden tulee ensin ilmoittautua pääportin infossa. Tämän jälkeen jalankulkijat voivat kulkea porttirakennuksen läpi satamaan ja sieltä ulos. Vaihtoehtoisesti jalankulkija voi kulkea myös henkilöportin kautta; Odota, kunnes portti avataan infosta (portista kuuluu naksahdus, kun lukitus vapautuu). Työnnä portti auki käsin.

Turvavarusteet

Rauman satama-alueen lastinkäsittely- ja varastoalueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta (Vna 633/2004) sekä turvajalkineita ja suojakypärää (CE EN 397). Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa.

Nopeusrajoitukset

Hakunintiellä nopeusrajoitus on 40 km/h, portti- ja laiturialueilla 30 km/h sekä konttiterminaalissa 20 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja –merkkejä. Liikennesääntöjen rikkomuksesta seuraa huomautus sekä mahdollisesti kulkuluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

Liikenne satamassa

Nopeusrajoitukset. Hakunintiellä nopeusrajoitus on 40 km/h, portti- ja laiturialueilla 30 km/h sekä konttiterminaalissa 20 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja -merkkejä. Liikennesääntöjen rikkomuksesta seuraa huomautus sekä mahdollisesti kulkuluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

Varo tasoristeyksiä. Satama-alueella on kolme puolipuomilaitoksin merkittyä tasoristeystä ja lukuisia muita tasoristeyksiä, joita ei ole merkitty varoituslaittein. Muista varoa - juna ei väistä!

Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keskellä kulkuväyliä äläkä kulje läheltä oven suita tai varaston kulmia. Vältä myös purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä. Lastausta tai purkausta suorittavien aluksien ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on kyseisillä alueilla kielletty. Siirtymiset sataman osasta toiseen tulee suorittaa ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin, eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä nimenomaan sitä vaadi.

Pysäköinti laituri-alueilla on sallittu vain merkityissä pysäköintiruuduissa. Vain lyhytaikainen (max 30 min), viralliseen asiointiin tarkoitettu, pysäköinti on sallittu laiturilla, jos auto on varustettu keltaisella vilkkuvalolla ja pysäköity sivuun. Laiturille pysäköitäessä ajoneuvon kuljettaja on itse vastuussa ajoneuvolle mahdollisesti tapahtuvista vahingoista.

Muista satamassa

 1. Noudata liikennesääntöjä.
 2. Huomioi ympäristöäsi.
 3. Vältä jalankulkua satama-alueella.
 4. Älä kulje kännykkä korvalla.
 5. Varo tasoristeyksiä ja rautateitä.
 6. Työkoneen kuljettajat eivät välttämättä huomaa sinua – väistä aina!
 7. Ilmoita havaitsemasi vaaratilanteet pääportin infoon, puh. +358 (0)2 837 1000.
 8. Hätätilanteessa:
  soita 112 ja
  pääportin infoon, puh. +358 (0)2 837 1000.
 9. Noudata nopeusrajoituksia: max. nopeus Hakunintiellä 40 km/h, konttiterminaalissa 20 km/h, muilla alueilla 30 km/h.
 10. Aja ja liiku vain merkityillä kulkuväylillä, jotka on merkitty myös satama-alueen karttaan.
 11. Siirry sataman osasta toiseen ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä sitä vaadi.
 12. Lastausta tai purkausta suorittavien alusten ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu vain ahtaustoimintaan eli muu liikenne näillä alueilla on kielletty.
 13. Noudata erityistä varovaisuutta ovien ja oviaukkojen läheisyydessä sekä rakennusten kulmissa.
 14. Tarpeeton oleskelu purku- ja lastausalueilla on kiellettyä.
 15. Tarkista kuorman paino asiakirjoista. Jos epäilet ylipainoa, punnitse kuorma pääportilla Rauman Satama Oy:n autovaa’alla (maksu pääportin infoon) sekä ota yhteys toimeksiantajaasi.
 16. Puhdista ajoneuvo ja perävaunu ennen satama-alueelle saapumista. Lajittele roskat ja jätteet asianmukaisiin jäteastioihin. Kuljettaja vastaa lukituslaitteen tai -kiilojen käytöstä lastausalueilla. Ajoneuvon korjaustyöt satama-alueella on kielletty.

Valokuvaus

Valokuvaus satama-alueella on sallittu vain Rauman Sataman Oy:n myöntämällä luvalla. Lupatiedustelut: liikenne- ja turvapäällikkö Esa Vuori, esa.vuori@portofrauma.com, puh. +358 (0)50 303 9704.