Lastinkäsittely

Rauman satamassa lastinkäsittelystä vastaavat satamaoperaattorit alustyypeittäin/tavaralajeittain seuraavasti:

Ro-ro, sto-ro, lo-lo sekä kontit
Euroports Finland Oy

Nesteet (mm. öljyt, kemikaalit)
Baltic Tank Oy, Rauma Terminal Services Oy, Samat Nordic Oy, Kiilto Oy

Bulk (mm. kaoliini, vilja, lannoitteet)
Euroports Finland Oy, Suomen Viljava Oy, Chemec Oy.

Lue lisää eri tavaralajien käsittelystä vasemman puolen linkeistä tai Satamakäsikirjasta.