Rauman satamaliikenne edellisen vuoden tasolla– paperin vienti laskussa, sahatavara ja raakapuu kasvussa

”Satamaliikenne oli kokonaisuutena sekä konttiliikenteen osalta edellisen vuoden tasolla. Syvemmän väylän ansiosta aluskoko on edelleen suurentunut ja se vaikuttaa suoraan alusten käyntimääriin. Rauman liikenteessä otettiin käyttöön isommat konttilaivat, jotka korvasivat useita pieniä aluksia. Alusten yhteenlaskettu vetoisuusluku kasvoi käyntimäärien pienenemisestä huolimatta”, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Paperin kulutuksen lasku tärkeimmissä vientimaissa näkyy valitettavasti reippaana vientimäärien laskuna, mutta valopilkkuna on vastaavasti voimakkaassa kasvussa oleva sahatavaraliikenne.”

Tiedote

Vuonna 2019 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,83 milj. tonnia tavaraa ja 261 000 konttiyksikköä (TEU). Kokonaisliikenne oli vuoden 2018 tasolla määristä ja konteissa laskua oli alle yksi prosentti. Satamaliikenteestä vientiä oli 4,06 milj. tonnia (- 2,1 %), tuontia 1,70 milj. tonnia (+ 5,8 %) ja kotimaan liikennettä 0,08 milj. tonnia. Laivakäyntejä oli 1087 kappaletta, joka oli 71 vähemmän kuin vuonna 2018.

Positiivisia kasvulukemia oli sellun, saha- ja kappaletavaran sekä viljan viennissä. Tuontiliikenteessä merkittävintä kasvua oli raakapuussa ja kappaletavarassa. Suurimmat pudotukset olivat paperin viennissä sekä kaoliinin, sellun ja öljytuotteiden tuonnissa.

”Vuonna 2019 merkittävintä Rauman satamassa oli Petäksen kenttäalueiden vaiheiden 2 ja 3 valmistuminen ja uuden laajennusalueen 4 rakentamisen aloittaminen”, korostaa Asumalahti. ”Raumalle suunniteltu sahahanke on sataman kannalta hyvin kiinnostava ja toivomme, että voimme jatkossa olla osa Raumalla syntyvän sahatavaran toimitusketjua.” Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, puh. 050 303 9700 Liitteet: Rauman sataman liikennemäärät 1.1. - 31.12.2019 Liikenne Rauman satamassa vuosina 1991 - 2019