Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan laiturin rakentamiseen

Aluehallintovirasto on myöntänyt Rauman Satama Oy:lle luvan laiturin rakentamiseen merialueelle, laiturin edustan syventämiseen ruoppaamalla ja louhimalla sekä tuloväylän ruoppaamiseen Rauman kaupungissa 13.5.2019 päivitetyn hakemuksen mukaisesti.

Hanke mahdollistaa uuden satamanosan käyttöönoton Ulko-Petäjäksen satamaan. Laajennettu satama ja uusi laituri palvelevat merikuljetuksia
aiempaa paremmin mahdollistaen tavaran tehokkaamman liikuttelun merikuljetusten yhteydessä. Hankkeella on suuri merkitys vientiteollisuudelle ja Rauman seudun elinvoimaisuudelle. Isompien aluskokojen myötä saavutetaan myös hyötyjä ympäristölle.

Uutinen
Petäjäs 5 ja Länsilaituri