Rauman Satama Oy:n uusi hallintojohtaja esittäytyy

Olen Mikajuhani Numminen, 51-vuotias oikeustieteen kandidaatti, varatuomari. Rauman kaupungin lakimiehenä olen toiminut vuodesta 2011.

Rauman satamakäsikirja 2020 on julkaistu

Logistiikkatoimijoille ja opiskelijoille käsikirja toimii arjessa mainiona tietolähteenä satamasidonnaisen logistiikan eri aiheista. Käsikirja toimii myös ammattimaisena käyntikorttina ja tietopakettina Rauman joustavista logistiikkapalveluista.

Petäjäksen viljalaiturin suuret vierailijat

BW-Matsuyama
Stonington Eagle

Loppuvuodesta Rauman satamassa vieraili kaksi erittäin suurta bulklaivaa, BW Matsuyama ja Stonington Eagle.

 

Upeaa palautetta asiakkailtamme

Iloisina kerromme, että tämän syksyn asiakastyytyväisyystutkimuksessa 85 prosenttia vastaajista suosittelisi Rauman Satamaa lämpimästi. Jopa lähes 60 prosenttia pitää Rauman Satamaa toimintatavoiltaan yhtenä parhaimmista tai parhaana. Kehitys on asiakkaittemme mielestä ollut positiivista, sillä verrattuna vuoden 2017 vastaavaan tutkimukseen tulokset ovat edelleen parantuneet. Lämpimät kiitoksemme kaikille vastanneille, yhdessä menemme eteenpäin.

Rauman Sataman asiakastyytyväisyyttä tutkittiin syyskuussa 2019 ja edellisen kerran vuonna 2017. Tutkimusten tavoitteena on ollut kerätä asiakaspalautetta toiminnan kehittämistä varten, selvittää asiakastyytyväisyyttä ja löytää kehittämiskohteita. Kohderyhmän muodostavat sataman asiakkaat ja tänä vuonna vastausprosentti oli 50.

Tutkimukset on toteuttanut puhelinhaastatteluina Innolink, joka on Suomen Markkinatutkimusliiton jäsen ja SFS ISO 20252 -sertifioitu.

Medlogin ensimmäinen Suomen varikko Rauman satamaan

MEDLOG S.A. on sveitsiläisen MSC Mediterranean Shipping Company S.A’n logistiikkapalveluja tarjoava tytäryritys, joka toimii yli 70 maassa ja työllistää noin 8000 henkilöä. MSC Logistics Oy on Medlogin suomalainen tytäryritys.