Hanke-esittely

suomi

Mitä

Rauman Satama Oy käynnistää nykyisen konttiterminaalin alueella mittavan rakennusinvestoinnin huhtikuun 2016 aikana. Hankkeen kustannusarvio on noin 21,5 miljoonaa euroa. Hankkeessa laajennetaan samanaikaisesti nykyistä konttiterminaalia rakentamalla lisää laituritilaa konttilaivoille sekä uutta satamakenttää konttien varastointiin. Samalla Petäjäksen irtolastilaituria syvennetään 12 metrin kulkusyvyyteen.

Milloin

Urakka käynnistyi 1.4.2016 ja se valmistuu vuoden 2017 lopulla.

Kuka

Konttiterminaalin laajennuksen tilaaja on Rauman Satama Oy ja pääurakoitsijana toimii Destia Oy.

Miksi

Konttiterminaalin laajennus toteutetaan samanaikaisesti Rihtniemen 12 metrin väyläsyvennyksen kanssa. Molemmat hankkeet tukevat toisiaan ja niiden valmistuttua vuoden 2017 loppuun mennessä Rauman sataman kilpailukyky paranee merkittävästi. ”Satama voi vastaanottaa entistä suurempia laivoja syvemmän väylän ja laitureiden ansiosta, vienti- ja tuontiteollisuuden kuljetustehokkuus kasvaa ja samalla liikenteestä aiheutuvat päästöt vähenevät. Myös konttiterminaalin kapasiteetti lähes kaksinkertaistuu ja toimintatehokkuus paranee merkittävästi. Samalla Rauman satama vastaa maailmanlaajuisten meriliikennemarkkinoiden kehitykseen, jossa aluskoot kasvavat ja lastit siirtyvät entistä enemmän konteissa kuljetettavaksi.” linjaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

Entä ympäristö

Ympäristönäkökohdat ovat tärkeä hankkeen toteuttamista ja töiden vaikutuksia merialueella seurataan koko hankkeen ajan. Ruoppaustöiden aikana poistetaan merenpohjasta runsaasti pilaantunutta maa-ainesta, joka siirretään käsiteltäväksi Rauman Biovoiman alueelle ja käsittelyn jälkeen eristetään merialueesta. Puhtaat ruoppausmassat puolestaan sijoitetaan rakennettaviin läjitysaltaisiin.

Lisätietoja konttiterminaalin laajennukseen liittyen: Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, p. 050 303 9700 etunimi.sukunimi@portofrauma.com