Kuvapankki

suomi

Kuvat vapaasti käytettävissä toimituksellisiin tarkoituksiin. Kuvien yhteydessä pyydetään mainitsemaan kuvalähteenä Rauman Satama, ellei kuvatekstissä ole toisin mainittu. Lisätietoja office@portofrauma.com.

Kuvaa klikkaamalla voit ladata korkearesoluutioisen kuvan.

Näkymä Rauman satamaan pohjoisesta vuonna 2014.
Konttialus nykyisessä konttilaiturissa.
Konttilaiturilla operoidaan nykyään kahdella pukkinosturilla.
Konttiterminaali laajenee vuosien 2016-17 aikana n. 3,2 hehtaarilla.
Loppuvuonna 2017 valmistuvat rakennustyöt tehostavat koko läntisen kärjen satamatoimintaa.
Konttialus nykyisessä konttilaiturissa, lähikuva.
Konttilaivan lastausta.
Rauman satama - Ilmakuva kaakosta 2014.
Rauman satama - Ilmakuva kaakosta 2014, laajempi.
Rauman satama - Ilmakuva lounaasta 2014.
Rauman satama - Ilmakuva luoteesta 2014.
Havainnekuva konttiterminaalista loppuvuonna 2017 (luoteesta).
Havainnekuva konttiterminaalista loppuvuonna 2017 (idästä).
Havainnekuva konttiterminaalista loppuvuonna 2017 (kaakosta).
Konttiterminaalin laajennus. Konttiterminaalin laajennuksessa syntyy uuttaa kenttätilaa sekä uusia laituripaikkoja konttilaiturille ja Petäjäksen irtolastilaiturille.
Rauman väylä ja konttiterminaali, yleiskartta 2016. Vuosien 2016-17 aikana Rauman sataman konttiterminaalia laajennetaan. Samaan aikaan satamaan johtavaa väylää sekä konttilaituria ja Petäjäksen irtolastilaituria syvennetään 12 metriin.
Ruoppaaja Hectorin yli 10 m3 kauha
Laiturielementtien valua konttiterminaalissa
test
Näkymä konttiterminaalityömaalle 10/2016
Havainnekuva 2018