Liikennetilastot

Liikennetilastoja:

RAUMAN SATAMALIIKENNE EDELLISEN VUODEN TASOLLA– PAPERIN VIENTI LASKUSSA, SAHATAVARA JA RAAKAPUU KASVUSSA


”Satamaliikenne oli kokonaisuutena sekä konttiliikenteen osalta edellisen vuoden tasolla.
Syvemmän väylän ansiosta aluskoko on edelleen suurentunut ja se vaikuttaa suoraan
alusten käyntimääriin. Rauman liikenteessä otettiin käyttöön isommat konttilaivat, jotka
korvasivat useita pieniä aluksia. Alusten yhteenlaskettu vetoisuusluku kasvoi
käyntimäärien pienenemisestä huolimatta”, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja
Hannu Asumalahti. ”Paperin kulutuksen lasku tärkeimmissä vientimaissa näkyy
valitettavasti reippaana vientimäärien laskuna, mutta valopilkkuna on vastaavasti
voimakkaassa kasvussa oleva sahatavaraliikenne.”


Vuonna 2019 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,83 milj. tonnia tavaraa ja 261 000
konttiyksikköä (TEU). Kokonaisliikenne oli vuoden 2018 tasolla määristä ja konteissa
laskua oli alle yksi prosentti. Satamaliikenteestä vientiä oli 4,06 milj. tonnia (- 2,1 %),
tuontia 1,70 milj. tonnia (+ 5,8 %) ja kotimaan liikennettä 0,08 milj. tonnia. Laivakäyntejä oli
1087 kappaletta, joka oli 71 vähemmän kuin vuonna 2018.


Positiivisia kasvulukemia oli sellun, saha- ja kappaletavaran sekä viljan viennissä.
Tuontiliikenteessä merkittävintä kasvua oli raakapuussa ja kappaletavarassa. Suurimmat
pudotukset olivat paperin viennissä sekä kaoliinin, sellun ja öljytuotteiden tuonnissa.


”Vuonna 2019 merkittävintä Rauman satamassa oli Petäksen kenttäalueiden vaiheiden 2
ja 3 valmistuminen ja uuden laajennusalueen 4 rakentamisen aloittaminen”, korostaa
Asumalahti. ”Raumalle suunniteltu sahahanke on sataman kannalta hyvin kiinnostava ja
toivomme, että voimme jatkossa olla osa Raumalla syntyvän sahatavaran toimitusketjua.”


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, puh. 050 303 9700