Medialle

Kulku satama-alueelle

Median edustajille pyritään mahdollisuuksien mukaan takaamaan pääsy Rauman satama-alueelle. Poikkeavat tilanteet ja niiden selvittäminen saattavat estää luvan myöntämisen.

Kulkulupa satama-alueelle

Halutessaan päästä satama-alueelle median edustajien tulee ottaa yhteyttä liikenne- ja turvapäällikköön (+358 (0)50 303 9704) tai, ellei häntä tavoiteta, satamatoimistoon (+358 (0)2 83711). Luvan myöntäjä ilmoittaa asiasta sataman pääportin infoon, jossa median edustajalle tehdään kulkulupa hänen tullessaan satamaan. Lupa ei kuitenkaan oikeuta vierailemaan satama-alueen yrityksissä tai kuvaamaan niiden alueella, vaan siihen tarvitaan ko. yritysten lupa.

Luvat satamassa toimivien yritysten alueelle

Satama-alueen yritykset myöntävät kulkuluvat median edustajille halutessaan kutsua heidät yritykseensä tai yrityksensä alueelle. Tällöin tulee ottaa yhteyttä suoraan ko. yritykseen.

Valokuvaus, videointi sekä lennättäminen

Valokuvaus, videointi sekä lennättäminen satama-alueella on sallittu vain Rauman Satama Oy:n myöntämällä luvalla. Ota yhteyttä liikenne- ja turvapäällikkö Esa Vuoreen, esa.vuori@portofrauma.com, puh. +358 (0)50 303 9704. Lupahakemus löytyy lomakkeista.

Erikoistilanteet

Median edustajille ei myönnetä lupaa mennä satama-alueelle, mikäli

  • Satama-alueella on tapahtunut onnettomuus
  • Käynnissä on laajempia viranomaistoimia
  • Viranomaiset ovat pyytäneet, että median edustajia ei päästettäisi alueelle
  • Sataman portille on ilmoitettu jostain satama-alueella poikkeavasta tilanteesta, jota vielä selvitetään tai
  • Porttihenkilökunnalla on muuten tieto poikkeavasta tilanteesta alueella.

Portin henkilökunta pyrkii mahdollisimman nopeasti selvittämään kuka on henkilö, jolta voi kysellä lisätietoja asiasta ja milloin kulkulupia voidaan myöntää.

Rauman Satama Oy:n edustaja tai viranomainen antaa tarvittaessa tiedotteen medialle alueellaan tapahtuneista poikkeavista tilanteista.

Yhteystiedot

TOIMISTO
Avoinna: ma - to klo 8.00 - 15.30, pe klo 8.00 - 15.00
Puh. +358 (0)2 83711
Faksi +358 (2) 822 6369
office@portofrauma.com
etunimi.sukunimi@portofrauma.com