LoLo

 

Rauman sataman perinteinen LoLo-liikenne koostuu pääasiassa sellun, sahatavaran ja raakapuun käsittelystä. LoLo-liikenne on sijoittunut Keskussataman alueelle ja palveluita tuottaa Euroports Rauma Oy.

LoLo-lastien käsittelyyn on käytettävissä

  • 5 aluspaikkaa
  • 6 mobiilinosturia (2 x 8 tn + 4 x 100 tn)
  • 4 automaattista sellutarrainta
  • runsaasti varastotilaa.