Laatu

Rauman Satama Oy:n toimintaa ohjaa kaikessa sen toiminnassa DNV GL:n sertifioima organisaation toimintajärjestelmä, joka on rakennettu ISO 9001 (laatujärjestelmä), ISO 14001(ympäristöjärjestelmä) ja ISO 45001 (työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä) standardien mukaisesti vastaamaan omiin ja sidosryhmien asettamiin vaatimuksiin. Sertifioidun järjestelmän tarkoituksena on varmistaa ja parantaa toiminnan laatua, tukea ympäristönsuojelua ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä tasapainossa sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden kanssa, sekä ehkäistä henkilöstön terveyteen kohdistuvia haittoja.

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan.

ISO 14001 sertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

ISO 45001 on kansainvälinen standardi, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja sairauksia, turvaamaan henkilöstön hyvinvointi ja ohjaamaan jokainen työntekijä turvallisesti eläkkeelle. Standardi auttaa myös yhdistämään terveys- ja työturvallisuuskysymykset osaksi jokapäiväistä johtamista.

ISO 9001 järjestelmän etuina ovat mm.

 • Tunnustettu kaikkialla maailmassa
 • Auttaa vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin pienentämällä laatuvaihteluita
 • Parantaa henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastarpeista sekä selkeyttää vastuunjakoa
 • Parantaa riskienhallintaa ja vähentää virheellisiä toimintoja

ISO 14001 järjestelmän etuina ovat mm.

 • Auttaa muuttamaan ympäristöasiat sanoista teoiksi
 • Helpottaa lupa-asioissa ympäri maailman
 • Tehostaa ympäristöstä aiheutuvien kustannusten pienentämistä
 • Parantaa riskien hallintaa
 • Vahvistaa henkilöstön ympäristötietoisuutta ja osallistumista

ISO 45001 järjestelmän etuina ovat mm.

 • Yhdistää työterveys- ja työturvallisuusasiat osaksi jokapäiväistä toimintaa
 • Auttaa ennaltaehkäisemään tapaturmia, sairauksia ja työterveysongelmia
 • Parantaa kannattavuutta alentamalla vakuutusmenoja
 • Auttaa parantamaan henkilöstön motivaatiota, tehokkuutta ja hyvinvointia työpaikalla
 • Tukee riskien tunnistamisessa ja työskentelytapojen parantamisessa
 • Parantaa yhteistyötä, tiedonkulkua ja viestintää